Screen
Poster

Call of Life

15 år 58 minuter 2012 7,9

Hoten mot den biologiska mångfalden är huvudtemat i denna påträngande resa. Ett massutdöende av arter skedde när en asteroid för 65 miljoner år sen slog ner i mexikanska golfen. Idag är det istället människan som utgör hotet mot den biologiska mångfalden. I filmen framförs med hjälp av ett 20-tal forskare och en mängd korta, ihopklippta filmsnuttar ett argumenterande resonemang kring orsakerna till dagens artutarmning. En uppmaning framförs också såväl till enskilda som till samhället i stort att reagera innan tiden runnit ut. Call of life ger alltså upphov till många tankeställare, till många olika infallsvinklar visavi människans agerande kontra all övrig natur.

Filmen är inte tillgänglig för uppspelning utanför Sverige
Kategori: Dokumentär
Genre: Natur
Regissör: Monte Thompson
Medverkande: Steven Beissinger, Sally Bingham, Ignacio Chapela
Land: USA
Språk: Engelska

Feedback