Article image

Järfälla bibliotek tipsar

Skräck och kärlek

Är den japanska klassikern Sinnenas rike en skräckfilm eller en film om kärlek? Och hur skiljer sig den ungdomliga lusten i Blå är den varmaste färgen från kärleken mellan ett åldrande par i Amour? Det finns otaliga sorters filmer om kärlek, liksom det finns olika typer av skräckfilmer.

Dessa fjorton titlar visar mångfalden inom två till synes vitt skilda genrer, samtidigt som man kan fundera på om det finns likheter dem emellan…

Mattias Pettersson, Järfälla bibliotek


Feedback