Om tjänsten

Om Viddla
Viddla lanserades i mars 2017 och erbjuder folkbibliotekens digitala filmutbud till dig som låntagare. Anslutna bibliotek visas när man väljer att spela en film. Tjänsten är ett komplement till de kommersiella streamingtjänsterna och avsikten är att erbjuda relevant film som väljs ut utifrån kvalitet, allsidighet och aktualitet förenligt med principen om tillgänglighet för alla. Varje vecka publiceras nya filmer i Viddla (#torsdagspremiär) och utbudet växer kontinuerligt. Redan 2018 fanns det över 1200 filmer.

Musiken i Viddla är tillgängliggjord genom licens från Stim/NCB

Om utvecklarna
Ansvarig distributör: BTJ AB
Tjänsten är utvecklad av BTJ i samarbete med Norgesfilm AS
Den tekniska plattformen är utvecklad av Norgesfilm AS

Om filmurvalet
Viddla arbetar med att erbjuda både bredd och kvalitet för att spegla och komplettera bibliotekens ordinarie filmutbud. I vårt urval försöker vi fånga hela filmmediets bredd: Från barnfilm till odödliga klassiker, från storfilmer till dokumentärer samt naturligtvis internationella filmer från hela världen.

Vårt nära samarbete med de stora filmbolagen i både Sverige och internationellt som SF, Sandrew, Scanbox, Filmcentrum, Folkets bio, Njutafilms och Studio S ger oss möjlighet att göra ett kvalitativt urval utifrån deras välrenommerade kataloger och mindre bolag som Angel, Majeng och BLD Media hjälper oss att ge intressanta filmer en större publik.

Redaktionen som jobbar med utbudet av filmer i Viddla består av samma människor som länge arbetat med urvalet av fysisk film till biblioteken, tillsammans med det internationella team som jobbar med böcker på mångspråk. Utöver det tar vi hjälp av våra anslutna bibliotek, bl.a. genom att låta de lämna förslag och genom att skicka ut listor på filmer. Vi har som mål att 50% av filmerna ska vara från andra länder än Sverige och USA, och att 20% ska vara barn- eller familjefilmer. Vi har även en filmgenre vi kallar ”Queer”, dit vi räknar filmer som på olika sätt bryter mot heteronormen. Vi har valt termen Queer utifrån Ruby Richs term New Queer Cinema. 

Vi informerar kontinuerligt om de nyheter som gäller själva tjänsten, som till exempel när nya filmbolag kopplas på eller nya tekniska lösningar presenteras men jobbar även med att introducera filmer genom olika teman. Detta är både ett sätt att uppmärksamma film som besökarna kanske annars inte skulle ägnat så mycket uppmärksamhet men också för att göra tittarna mer bekanta med urvalet.

Om säkerhet
För att säkerställa att endast registrerade användare till biblioteket har tillgång till filmerna är alla filmer skyddade med en digital kryptering, DRM, som står för Digital Rights Management. Kryptering innebär att endast de användare som har behörighet kan starta och spela upp en film. DRM är även ett krav från alla stora filmbolag för att garantera att filmerna skyddas och ej kan kopieras eller på annat sätt olovligen nyttjas eller spridas. Genom att Viddla har fullständigt DRM-skydd (PlayReady, Widevine, FairPlay) möjliggörs att alla de stora internationella filmbolagen kan tillåta att deras filmmaterial distribueras via Viddla.

Om rättigheter
Filmerna du kan låna är nyare och äldre kvalitetsfilmer med kommersiella rättigheter för privat visning. Varje vecka ökar Viddlas filmkatalog med minst tio filmer på vår #torsdagspremiär, med nya titlar för både barn och vuxna från de filmbolag vi har avtal med. Bland dessa finns stora bolag så som SF, Atlantic, Sandrew, Scanbox, Njutafilms och Studio S men även flertalet små som Angel, Majeng och BLD Media.Vi arbetar dessutom kontinuerligt med att öka antalet rättighetsavtal med aktörer som har biblioteksrelevant material. 

Om personuppgifter
Denna webbplats och dess leverantör BTJ AB hanterar och sparar inga personuppgifter. 
De uppgifter som webbplatsen hanterar är lånekortsnummer i syfte att tillhandahålla aktuella lån av filmer.

Kopplingen mellan lånekortsnummer och person behandlas i bibliotekens egna system vars
verksamhet omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Användardata från denna webbplats kommer inte att säljas vidare eller överföras till tredje part. Läs hela vår Personuppgiftspolicy här.


Feedback